Veel is mogelijk, niets is vastomlijnd

Wat kost een uitvaart?

Een uitvaart is bij Estia Uitvaarten is altijd maatwerk. De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen en budget, zij vormen het uitgangspunt. Wat kost een uitvaart? Dit is afhankelijk van veel factoren. In kleine kring of met veel genodigden, begraven of cremeren? Een uitvaart kost gemiddeld tussen de 5.000 en 10.000 euro. Afhankelijk van het budget kunnen de kosten hieronder of zelfs hierboven komen. Een grote invloed op de prijs is de keuze of er gekozen wordt voor begraven of cremeren. Een begrafenis kost in de regel meer dan een crematie.

Ik kom graag bij u voor een vrijblijvend adviesgesprek. U ontvangt dan een kostenbegroting. Bij kostenveranderingen informeer ik u, maar ook indien u aanvullende wensen heeft of andere keuzes maakt nadien.

Wat kost een uitvaart, Estia Uitvaarten 1

Verzekerd en toch vrij keuze

Estia Uitvaarten kan de uitvaart voor u verzorgen, ongeacht of, waar en hoe u verzekerd bent. U bent altijd vrij in uw keus voor een uitvaartverzorger. Ook indien uw verzekeraar een eigen uitvaartonderneming heeft, zoals bijvoorbeeld bij DELA, Yarden en Monuta, bent u toch vrij in de keuze van uw eigen uitvaartverzorger. Ook bij Ardanta bent u vrij in uw keuze.

Uitvaartverzekering? En wat dan?

Heeft u een pakketverzekering, een verzekering in de vorm van goederen en diensten, dan is het toch mogelijk om deze verzekering in kapitaal (geld) te laten uitkeren. Indien u kiest voor uw eigen uitvaartbegeleider ‘waarschuwen’ verzekeraars vaak dat de kosten dan hoger kunnen uitvallen, omdat u kortingen die zij u aanbieden zou mislopen. Het verschil in prijs wordt echter niet bepaald door de kortingen maar door de tarieven die gehanteerd worden. Die tarieven vallen bij verzekeraars vaak hoger uit. Komen we weer terug bij de vraag; “Wat kost een uitvaart?”

Ik kijk graag met u hoe de overledene is verzekerd. Indien gewenst en zonder extra kosten kan ik voor u de uitkering bij de verzekeringsmaatschappij opvragen. Bij het opstellen van de kostenbegroting houd ik rekening met de verzekeringsuitkering. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Nieuwsgierig geworden? Het is altijd de moeite waard om door Estia Uitvaarten een vergelijkende offerte te laten maken om een goede vergelijk te krijgen.

Voor vragen over uitvaartverzekeringen of kosten kunt u contact met Estia Uitvaarten opnemen via 06 – 438 77 077 of via het contact.

De kosten van een uitvaart

Naast de kosten voor begraven of cremeren heeft u te maken met andere kosten, de zogenaamde basiskosten. U kunt hierbij denken aan de diensten van de uitvaartverzorger, de laatste verzorging en opbaring van de overledene, de kist (wade of mand), het drukwerk, het uitvaartcentrum en de afscheidsplechtigheid.  De persoonlijke wensen zijn bepalend voor de uiteindelijke kosten. Kiest u bijzonder rouwvervoer, een massieve eiken kist of bourgondische catering? Estia Uitvaarten houdt rekening met uw budget.

Estia Uitvaarten is transparant over alle te verwachten kosten en maakt zo snel mogelijk de begroting op zodat u weet waar u aan toe bent. 

Wat kost een uitvaart, Estia uitvaarten

Basiskosten

 • Uitvaartverzorger basistarief: voor de organisatie van de gehele uitvaart
 • De laatste verzorging: thuis of andere locatie, desgewenst met nabestaanden
 • Opbaren: kist of wade, opbaring (Bio Sac 200, koeling of lichte balseming) thuis of op een andere locatie.
 • Rouwvervoer: overbrenging naar eventueel een rouwcentrum en staatsievervoer op de dag van de uitvaart.
 • Drukwerk: rouwkaarten, bidprentjes, gedachtenis kaartjes, advertenties, liturgieën, programmaboekjes, postzegels.
 • Aangifte overlijden
 • Bij begrafenis: grafkosten, grafrechten, grafmonument.

Plechtigheid

Persoonlijke wensen

Wat kost een begrafenis?

De kosten van een begrafenis liggen tussen de € 8.000 en € 11.000. Ter vergelijking; de kosten van een crematie tussen de 
€ 5.000 en € 9.000. Veel mensen onderschatten de kosten van een uitvaart. Begrafeniskosten zijn vaak hoger dan de kosten voor een crematie omdat de begrafeniskosten voor een deel bestaan uit grafkosten.

Ook is een begrafenis in het weekend vaak duurder.

Tevens is een grote kostenpost het grafmonument of het gedenksteen.

 

Kosten algemeen graf of eigen graf

Naast de keuze voor een begraafplaats, bepaalt ook het soort graf de hoogte van de grafkosten. De grafkosten verschillen per gemeente. Er is keuze uit een algemeen graf of een eigen graf. Na 10 jaar kan het graf worden geruimd. Slechts weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. In een algemeen graf komen meerdere personen te liggen die geen band met elkaar hebben., dit is goedkoper dan een eigen graf. Een eigen graf is ook voor meerdere personen, maar daarbij mag u zelf bepalen wie erin komen te liggen. 

Wat kost een kist, wade of mand?

Ook de prijs van een kist, wade of mand is onderdeel van de kosten van een begrafenis. Bij een begrafenis zijn er veel mogelijkheden. U hoeft niet te kiezen voor een kist. U kunt ook kiezen voor een mand of een wade met een baarplank.

Bij een begrafenis wordt steeds vaker gekozen voor een duurzame uitvaart. Zo zijn er duurzame kisten van Hollands hout.

Natuurbegraven steeds populairder

Er komen steeds meer natuurbegraafplaatsen. Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur, dus er is geen onderhoud nodig. En vaak zit eeuwige grafrechten op het graf, waardoor de grafkosten niet verlengd hoeven te worden.

Wat kost een crematie?

De kosten van een crematie zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. De kosten liggen tussen de € 5.000 en 
€ 8.000. 

Bij een crematie kiest men vaak voor een goedkopere kist. Er wordt vaker een donatie gevraagd dan om bloemen omdat de bloemen niet bij een graf nog worden neergelegd. Een crematie is een eenmalige uitgave, een begrafenis heeft vaak terugkerende kosten in verband met grafrechten.

Het aantal genodigden bepaalt ook sterk de hoogte van de factuur van een uitvaart.

 

Gesprek voor overlijden

Soms loopt het leven anders dan gedacht. Misschien bent u ongeneeslijk ziek. Of nadert het afscheid van uw vader of moeder. Onderwerpen zoals het regelen van een uitvaart zijn lastig om te bespreken. Toch kan het waardevol zijn om alvast de uitvaartwensen door te nemen in een persoonlijk gesprek. Graag kom ik bij u langs om u hierbij te helpen. 

Mijn wensen vastleggen

Heeft u voor uw crematie of begrafenis specifieke wensen? Noteer deze dan nu alvast. Juist tijdens het leven. Niet alleen voor uzelf, maar vooral voor uw nabestaanden. Het neemt hen zorgen uit handen en maakt het afscheid nog persoonlijker. U kunt uw wensen vastleggen in het boekje ‘Mijn uitvaartwensen’. Dit boekje kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Hieronder nog enkele vragen en antwoorden over kosten van een uitvaart.

Wie is verantwoordelijk voor het betalen van de uitvaart?

De opdrachtgever van de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur van de uitvaart; van de uitvaartondernemer, de begraafplaats of het crematorium en andere bijkomende kosten. Formeel komen de kosten voor de uitvaart in de nalatenschap van de overledene. De kosten zijn dus te verhalen op de erfenis.  

Hoe kan ik noodzakelijke betalingen verrichten van geblokkeerde rekeningen?

Bij een geblokkeerde bankrekening kunnen er geen rekeningen meer voldaan worden totdat de blokkering is opgeheven.  De bank staat wel betalingen voor gas, water en licht toe. Voor de betaling van de uitvaart maken veel banken een uitzondering. Doorgaans staan banken ook toe om de kosten van de uitvaart via de geblokkeerde rekening te betalen

.
Wat gebeurt er met de bankrekening na overlijden van de rekeninghouder?

Na het overlijden van de rekeninghouder blokkeert de bank de bankrekening op één naam, mits het overlijden gemeld is bij de bank.  Betalingen zoals automatische incasso’s en periodieke overboekingen, kunnen niet meer plaatsvinden. 

Als erfgenamen over de rekening willen beschikken, hebben ze een soms een verklaring van erfrecht nodig. De rekening wordt dan vaak omgezet in een ervenrekening

Zijn de uitvaartkosten aftrekbaar bij de erfbelasting?

In de aangifte erfbelasting mag u normale kosten voor de begrafenis of crematie aftrekken. Zoals bijvoorbeeld:

 • kleding voor en verzorging van de overledene.
 • rouwdrukwerk en advertenties, condoleanceregister en portokosten.
 • urn of kist, graf of andere rustplaats, (plaatsen van) een grafsteen.
 • huur van de locatie voor de plechtigheid
 • catering condoleance
 • uitvaartdienst of kerkdienst (huur en kosten sprekers) tot 1 jaar na het overlijden

Van de kosten moet u de uitkering van een uitvaartverzekering  aftrekken. De uitvaartkosten mogen dus nog worden afgetrokken van de aangifte inkomstenbelasting. 

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op.  Om u te oriënteren, een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.