Denken in mogelijkheden

Begrafenis of crematie, begraven of cremeren

Eén van de eerste keuzes na een overlijden, is de keuze voor begraven of cremeren. Traditie en religie bepalen vaak mede de keuze, hoewel ook het gevoel tegenwoordig steeds meer een rol speelt. In Nederland kiest ongeveer 40% voor een begrafenis en 60% voor een crematie. 

Zo kiezen veel mensen voor een begrafenis, omdat er dan een duidelijke gedenkplek is. Door een graf te bezoeken kan dit troost bieden. Aan de andere kant moet men een graf ook onderhouden. Daarnaast zijn er aan grafrechten, grafstenen en monumenten kosten verbonden. Bij een crematie is het lichaam er niet meer. Toch is het creëren van een gedenkplek mogelijk door bijvoorbeeld de as op een bijzondere plek uit te strooien of bij te zetten in een urnenmuur. Het eventueel mee naar huis nemen van de as kan ook.

Wat betreft het milieu zijn zowel begraven als cremeren ongeveer even belastend.

De afweging kan uit meerdere keuzes bestaan. Hieronder hebben we enkele punten voor u op een rij gezet.

Begrafenis

 • Een graf kunt u bezoeken.
 • Er is keuze uit verschillende soorten graven, zoals een familiegraf en een algemeen graf.
 • Een begrafenis is over het algemeen duurder, omdat u grafkosten betaalt en een grafmonument nodig heeft.
 • Een graf heeft onderhoud nodig. Dit kunnen de nabestaanden zelf doen, maar u kunt ook iemand hiervoor inhuren.
 • Grafkosten afkopen voor een bepaalde periode is mogelijk. Nadat deze periode is afgelopen is er de mogelijkheid om te verlengen. 
Begrafenis, Estia uitvaarten

Natuurbegraven steeds populairder

Er komen steeds meer natuurbegraafplaatsen. Bij natuurbegraven gaat het graf op in de natuur, dus er is geen onderhoud nodig. En vaak zitten er eeuwige grafrechten op het graf. Grafrechten verlopen dan niet en deze hoeft men dan niet te verlengen.

Bepaalde stukken bos of hei krijgen de bestemming begraven, waardoor het mogelijk wordt uw laatste rustplaats te kiezen in de natuur. Monumenten zijn hier meestal niet toegestaan, wel een eenvoudige markering zoals bijvoorbeeld een schijf hout. Uiteraard kan ik u informeren over de begraafplaatsen.

Verschillende soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven:

 • Algemene graven (huurgraven); de beheerder van de begraafplaats bepaald wie er in een graf komen te liggen. De drie willekeurige overledene komen op volgorde van binnenkomst boven elkaar. De ruimte bovenop het graf moet men met meerdere families delen, zodat iedere
  familie maar een klein grafmonument kan aanbrengen. 
 • Particuliere graven (graf, koopgraf, familiegraf); de familie bepaald wie er in het graf mag komen te liggen. Maximaal drie overledene boven elkaar. Eén grafsteen mag het graf bedekken.

Graf

Een laatste rustplaats wilt u graag passend vormgeven. Een grafmonument is een steen ter herinnering, een gedenkteken van blijvende waarde. U heeft keus uit honderden soorten grafstenen in verschillende prijsklassen en van verschillende vormen en materialen. Dankzij die ruime keus kunt u precies die gedenksteen kiezen die passend is.

Estia Uitvaarten - Grafzerk Den Hollandsche
Den Hollandsche gedenktekens

Materiaal voor het grafmonument

Er is een ruime keuze in materialen, zoals:

 • Natuursteen; bv. graniet, kwartsiet en marmer;
 • Hout
 • RVS
 • Glas
 • Brons
 • Ook een combinatie van materialen is mogelijk.

Cremeren

Cremeren is natuurlijk ook een mogelijkheid. Hieronder enkele punten ter overweging.

Crematie 

 • De as van een overledene kan op een openbare plek geplaatst worden, maar de as thuis houden kan ook.
 • Er is een ruime keuze voor het bewaren van de as. Denk hierbij aan een urn, assieraad, columbarium, urnennis, begraven van een urn of uitstrooien.
 • De kosten voor een crematie liggen meestal lager dan bij een begrafenis.
 • Alleen bij de keuze voor het begraven van de urn of voor een urnennis, komt er een licht onderhoud bij kijken.
 • Alleen als u de as bewaart in een columbarium of urnennis heeft u te maken met kosten na het cremeren.
Cremeren, Estia Uitvaarten

Asbestemming na crematie

In de afgelopen jaren ontstonden er zeer veel mogelijkheden rondom gedenken en asbestemmingen. Kiest u voor een langdurige herinnering in een urnenmuur, een mooi sieraad of denkt u aan verstrooiing? In de gesprekken die er zijn met nabestaanden om de crematie te bespreken blijkt vaak dat een keuze voor de asbestemming lastig is.

Asbestemming Tolad wandelstok asverstrooien - Estia Uitvaarten

Mogelijkheden

Er zijn heel veel mogelijkheden in asbestemmingen, zoals de as:

 • verstrooien met de cassette of strooikoker op land (eventueel op een zelfgekozen plek);
 • geleidelijk verstrooien met de Tolad wandelstok tijdens een wandeling;
 • begraven of bijzetten;
 • bewaren in een urn thuis (of een gedeelte daarvan);
 • in een assieraad bewaren;
 • laten verstrooien op zee;
 • verstrooien middels een heliumballon;
 • de as in de bio-urn begraven of te water laten.

As splitsen mag

U bent ook niet verplicht om u tot één asbestemming te beperken. Zo kunt u er bijvoorbeeld ook voor kiezen een gedeelte van de as te bewaren in een sieraad en het overgebleven gedeelte te verstrooien of te begraven. Maar u kunt de as ook verdelen in meerdere urnen zodat alle kinderen een gedeelte mee naar huis kunnen nemen of er een eigen bestemming aan kunnen geven.

Hieronder nog enkele vragen en antwoorden over begraven.

Mag er worden begraven op eigen grond?

Ja, een gemeente kan toestemming geven voor begraven op eigen grond. Dit stukje grond is dan een bijzondere begraafplaats. Wel moet het voldoen aan alle wettelijke eisen. Niet iedere gemeente heeft het begraven op eigen grond geregeld in het bestemmingsplan.

Mag er worden begraven zonder kist?

Ja, begraven zonder kist mag. De wet verplicht nabestaanden niet om een overledene met een kist te begraven (of te cremeren). Er zijn wel regels verbonden aan de omhulling van een overledene. De overledene moet op een hygiënische manier naar het graf brengen. Men gebruikt dan meestal een wade met een opbaarplank.

.
Wat is grafrust?

Grafrust is de tijd die een overledene onaangeroerd in het graf moet blijven liggen. In Nederland geldt een termijn van tien jaar. Dit is zowel vanuit het belang van de volksgezondheid als vanuit eerbied. Deze termijn is op tien jaar gesteld omdat men aanneemt dat na dit tijdsverloop de overledene voldoende is vergaan.

Wie is de rechthebbende van het graf?

Na het aanschaffen van een nieuw particulier graf bij het overlijden van een persoon, is de opdrachtgever meestal de rechthebbende van het graf, maar men mag ook een andere rechthebbende aanwijzen. Als de overledene zelf de rechthebbende was, wordt toestemming verondersteld, maar moet wel het grafrecht overschrijven op naam van een andere belanghebbende. 

.
Wanneer de eigenaar van het graf onbekend is mag het graf dan geruimd worden?

Wanneer de eigenaar (rechthebbende) van een graf niet meer te achterhalen is, mag een graf niet zonder meer geruimd worden. Afhankelijk van de voorwaarden waaronder het graf destijds is uitgegeven mag een graf na bepaalde tijd worden geruimd.

Wat betekend ruimen van een graf?

Het doel van ruimen is om plaats te maken op de begraafplaats. Dit is om nieuwe graven uit te geven en opnieuw overledenen te kunnen begraven. Over ruimen bij particulieren graven beslist de begraafplaatshouder en de rechthebbende van het graf. Ruimen mag pas plaatsvinden als de grafrust van de laatste overledene die in dat graf werd begraven, is verstreken.

Hieronder nog enkele vragen en antwoorden over cremeren.

Hoe gaat een crematie in zijn werk?

De oven is op temperatuur alvorens de overledene wordt ingevoerd, samen met een vuursteentje met een persoonlijk nummer. De ovens zijn computer gestuurd en volgen dus een standaardprocedure. Het verbranden duurt gemiddeld anderhalf uur. De as wordt samen met het steentje verzameld in de aspan. Uit de afgekoelde as verwijdert men, d.m.v. een magneet, de metalen zoals sieraden, kistschroeven, gebitsonderdelen of protheses. De cremulator vermaalt tot slot de asresten. Hierna gaat de as, met het steentje, in een asbus. 

Mogen er meer overledenen tegelijkertijd in één oven worden gecremeerd?

Nee, dit mag niet. Cremeren mag wettelijk maar met één persoon per oven. 

.
Welke temperatuur heeft een crematie oven?

De oven brengt men op tempratuur. Er zijn 2 soorten ovens; een koude start oven waarbij ze de tempratuur van 800 – 850°C naar omlaag brengen tot ongeveer 400 graden voordat ze de overledene in de oven inschuiven. Bij een hete start oven is de invoertemperatuur al zo’n 700 graden. 

Wordt de overledene in zijn/haar kist, mand of wade gecremeerd?

Ja, een overledene cremeren in de kist, mand of wade waarin hij/zij ligt is verplicht. Wel worden bijvoorbeeld metalen handgrepen aan de buitenkant van de kist verwijderd. 

.
Waarom zit er na de crematie een vuurvast steentje bij de as?

De crematoriummedewerker plaatst een vuurvast steentje met een eigen crematienummer bij de overledene op de kist, mand of wade met opbaarplank.  Dit steentje blijft tijdens het cremeren het gehele proces bij de overledene waardoor men de as altijd kan identificeren. Dit steentje wordt na de crematie met de as meegegeven. Bij wet is geregeld hoe de identiteit van elke overledene vast te stellen en te registreren. 

Na hoeveel tijd mag ik de as ophalen bij het crematorium?

De wet bepaald dat een crematorium verplicht is de as van een overledene een maand te bewaren. De officier van justitie kan om religieuze of culturele redenen ontheffing verlenen van deze termijn, zodat de as eerder ter beschikking van de naasten komt. Het crematorium bewaart tot 6 maanden na de crematie de as kosteloos in het crematorium, hierna moet men betalen of het crematorium verstrooit de as. 

Wilt u meer weten over een begrafenis of crematie? Ik vertel u graag welke begrafenis of crematie mogelijkheden er zijn in.

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.