Vanuit het hart

Een speech schrijven voor een uitvaart

Een toespraak op een uitvaart is een eerbetoon aan de overledene. Veel mensen zien er tegenop en het is ook geen alledaagse bezigheid. Spreken tijdens een uitvaart is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is ook vaak een emotioneel moment. Ook het schrijven van een speech is roept emoties op. Hieronder enkele vraag en antwoorden om het voorbereiden en het schrijven van een speech iets makkelijker te maken.  

Spreken bij een uitvaart - Estia Uitvaarten

Wie spreekt er op een uitvaart?

Er wordt vaak gesproken door diverse mensen gesproken, mensen die een rol hebben gespeeld in het leven van de overledene. Denk hierbij aan naaste familie, vrienden, buren, collega’s en sportgenoten. Het komt ook voor dat mensen bij leven hun eigen uitvaarttoespraak schrijven en die laten voordragen tijdens hun uitvaart. Voelt u zich overigens niet verplicht om te spreken tijdens de uitvaart, zelfs als u dicht bij de overledene stond. Niemand zal het u kwalijk nemen als u besluit om niet te spreken.

Bij een kerkdienst zal uiteraard ook de kerkelijke voorganger spreken. De uitvaartverzorger of ritueelbegeleider spreekt soms ook op de uitvaart. Hierover worden van te voren afspraken gemaakt.

Wat als gevoelens niet onder woorden te brengen zijn?

Mocht u er zelf niet in slagen om uw gevoelens op papier te zetten dan kan ik u hiermee helpen. Bent u spreker op een uitvaart? U kunt zelf spreken, het door een ander familielid/vriend laten doen of door mij.

Mocht u op uw eigen uitvaart een persoonlijk verhaal willen vertellen, ook dan kan ik u hiermee helpen. Eventueel kan uw ‘in memoriam’ worden verteld.

 

Wat als er emoties naar boven komen?

Wanneer u de speech daadwerkelijk gaat houden, kunt u misschien emotioneel worden. Dat geeft niet, gevoel hoort erbij en niemand zal het u kwalijk nemen. Voel u vrij om (even) te stoppen. Vaak staan er zakdoekjes en een glas water. Het helpt om over iedereen heen te kijken wanneer u spreekt.

Voordat u begint ademt u een paar keer diep door, ga stevig met beide voeten op de grond staan met uw rug recht. Praat rustig en duidelijk, iets langzamer dan u normaal zou doen. Maar vooral; vertel uw eigen verhaal. De ervaring leert dat het meestal gewoon lukt om te spreken omdat u dit zo graag wilt doen voor diegene die overleden is.

 

Is er ook professionele hulp voor het schrijven van een toespraak?

Soms is het moeilijk om zelf een toespraak te schrijven of uit te spreken. Als u voor deze taak staat en u heeft er moeite mee dan kunt u ook professionals vragen u te helpen. Er zijn diverse soorten ritueelbegeleiders die gevraagd kunnen worden voor een rol binnen de uitvaart en vaak kan ook de uitvaartverzorger hier een rol in spelen.

Wat voor voorbereiding is handig?

Bij een speech schrijven voor een uitvaart is het aan te raden om na te denken over wat het doel is van de toespraak. Wordt het een levensverhaal of een persoonlijk verhaal, gericht aan de overledene zelf of aan familie en vrienden? Begin met u af te vragen wat u wilt vertellen. Schrijf alles op wat u te binnen schiet en haal hieruit wat u in de speech wilt verwerken. Een speech die recht uit het hart komt is het meest persoonlijk en herkenbaar.

 

Speech voor een uitvaart schrijven - Estia uitvaarten

Het is verstandig om in de dagen voorafgaand aan de uitvaart aantekeningen te maken. Een schrijfblok in de buurt is dan ook aan te raden. Wanneer er spontaan een herinnering, mooie uitspraak of een idee opkomt dan kan dit direct worden opgeschreven.

Moet ik vragen of ik een speech mag geven?

Ja, vraag dit aan de naaste familie van de overledene. Zij geven dit door aan de uitvaartverzorger. Die maakt in overleg met de naaste familie het draaiboek met hierin de volgorde van de muziek en sprekers.

 

Hoe lang mag een speech op een uitvaart duren?

Probeer de speech op een bondige, maar krachtige manier over te brengen. Een mooie lengte voor een speech bij een uitvaart is ongeveer 4 á 5 minuten. Houdt het relatief kort en bondig. Bij rustig spreken heb je 100 woorden per minuut nodig. Een toespraak van 4 minuten bevat dus ongeveer 400 woorden. Bij een langere speech verslapt de aandacht van de aanwezigen vaak.

 

Wat bespreek ik tijdens de speech?

Dat ligt aan de relatie die er met de overledene was. Naaste familie, vrienden, collega etc.

Denk na over onderstaande punten:

 • Wat was uw relatie met de overledene?
 • Wat heeft de overledene voor u betekent?
 • Wat gaat u het meest missen?
 • Wat bewonderde u aan de overledene?
 • Wat typeerde de overledene?
 • Wat heeft de overledene in zijn leven meegemaakt en bereikt voor u getuige van was?
 • Wat heeft u samen met de overledene meegemaakt, ondernomen, etc.?

 

Hoe zorg ik voor een goede indeling van mijn speech?

Voor een mooie speech is een goede indeling heel belangrijk.

 • Als u een levensverhaal van de overledene vertelt, is het goed om de toespraak in chronologische volgorde weer te geven.
 • Als u een anekdote aanhaalt, is het goed om uitspraken, concrete beelden, typeringen en zintuiglijke uitdrukkingen van de overledene te benoemen. Vermijd abstracte zinnen voor zover dat kan en gebruik zoveel mogelijk voorbeelden.

Kan humor tijdens een speech?

Humor kan in een speech, mits het positief is en goed bij de overledene paste. 
Humor geeft lucht aan zware tijden. Laat de humor niet de boventoon voeren en zorg dat het geen one-man show wordt.

Welke openingszinnen zijn er voor een speech?

Begin altijd met een aansprekende openingszin, maar hoe? De andere aanwezigen zullen verrast zijn en geeft u de aandacht. Daarna zal het makkelijker zijn om uw verhaal te vertellen. Het openen van een speech wordt meestal als het moeilijkst ervaren. Indien niet iedereen u kent kunt u beginnen met uzelf voor te stellen. Soms wordt dit door de ceremoniemeester gedaan die u uitnodigt om te komen spreken.

 

Hoe maak ik een mooie spreektekst?

Nadat de speech op papier staat is het de kunst om de geschreven tekst om te zetten naar een spreektekst. Dit kan door:

 • De speech hardop voor te lezen en zo te horen of de zinnen goed lopen.
 • Beeldend proberen te bespreken.
 • Gebruik geen formele woorden, passieve werkwoorden en bijzinnen.
 • Knip lange zinnen in kortere stukken.
 • Maak bruggetjes: zo worden verschillende onderwerpen met elkaar verbonden.
 • Gebruik warme taal: vermijd bijvoorbeeld medische terminologie.
 • Spreek beeldend: zorg dat de toehoorders uw verhaal voor zich zien.
 • Maak tekstblokken: verdeel de tekst in blokken van 60 tot 80 woorden.
 • Schrap bepaalde zinnen als dat beter is voor de totale speech.

 

Hoe kan ik de speech het beste voorlezen?

Spreek duidelijk en iets langzamer dan normaal. Probeer de speech toch levendig te maken door de toonhoogte en het volume van uw stem licht af te wisselen. Kijk af en toe de zaal in en probeer u tot de aanwezigen te richten. Wanneer u iets rechtstreeks tegen de overledene zegt kijk dan, indien mogelijk, ook in zijn/haar richting.

 

Wat als ik mijn speech niet zelf kan voordragen?

Het kan zijn dat u zelf niet bij de uitvaart aanwezig kan zijn of dat emoties te hoog oplopen. Als u niet in staat bent om zelf (nog) te spreken dan kunt u vragen om de speech uit te laten spreken door iemand uit de familie- of vriendenkring die goed kan spreken. Maar ook de uitvaartverzorger of een professionele spreker kan worden ingeschakeld.

 

Hieronder algemene tips voor een speech schrijven voor een uitvaart:

 • Nummer de pagina’s, print uw speech uit in een groot lettertype.
 • Probeer tijdens het spreken te ontspannen, ga stevig op twee benen staan en adem een keer goed in voordat u begint.
 • Vraag iemand die dichtbij u staat om bij u te staan en die, indien nodig, het eventueel over kan nemen als u te emotioneel wordt.
Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.