Voor altijd in het hart

Kinderen betrekken

Kinderen reageren op hun eigen manier, als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Het uiten van gevoelens en verdriet kan lastig voor ze zijn. Het ene kind trekt zich terug, de ander wordt aanhankelijk, de volgende is gewoon aan het spelen. Het is belangrijk om kinderen de mogelijkheid te geven zich te uiten, hun vragen te beantwoorden en ze te betrekken bij de voorbereiding van de uitvaart en de uitvaart zelf. Onderzoek wijst uit dat dit helpt bij de rouwverwerking. Dat ervaar ik zelf ook in de praktijk.

Een uitvaart is voor iedereen, maar zeker voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Voor kinderen is een veilige en vertrouwde omgeving nodig om te kunnen rouwen. Zij komen vaak niet zelf met hun rouw naar buiten, daarom is aandacht hiervoor essentieel. Kinderen moeten gezien worden.

Geef kinderen vooral eerlijk uitleg over wat er is gebeurd en gaat gebeuren. Betrek hen op een natuurlijke manier bij het afscheid nemen.

Begeleiding van kinderen bij de uitvaart

In overleg met ouders maak ik het overlijden bespreekbaar en de uitvaart toegankelijk. Ik ondersteun waar nodig bij het beantwoorden van vragen die bij de kinderen leven. Daarnaast denk ik graag met u mee over de manier van begeleiding van uw kind tijdens de voorbereiding van de uitvaart. Zo kan ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat het kind vooraf het crematorium of de begraafplaats kan bezoeken.

Estia Uitvaarten - Kinderen betrekken bij een uitvaart

Welke taken kunnen zij op zich nemen?

Het is fijn ze dingen te laten doen die zij kúnnen doen en die ze begrijpen. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen kinderen taken op zich nemen. Zo kan er bijvoorbeeld een tekening of gedicht worden gemaakt, de kist worden beschilderd of kaarsen worden aangestoken. Het is belangrijk dat een kind nergens toe wordt gedwongen. Een kind heeft een andere beleving van verdriet dan een volwassene. Kinderen zullen vaak makkelijk kunnen schakelen tussen huilen en lachen. De onbevangenheid van kinderen wordt door de aanwezigen ook vaak gewaardeerd. Houd er wel rekening mee dat het voor een kind erg spannend kan zijn.

Er zijn tal van manieren waarop kinderen een rol kunnen spelen tijdens een uitvaart en de voorbereiding daarvan. Afhankelijk van hun behoeften en leeftijd kunnen zij rituelen (mede) uitvoeren.

Voorbeelden zijn:

 • Gedicht of verhaal voorlezen.
 • Kaars aansteken.
 • Bloem bij de kist leggen.
 • Ballon (met kaartje) oplaten.
 • Tekening of brief bij de kist leggen.
 • Bellen blazen bij het graf.
 • De kist beschilderen. Zelf of
  o.b.v. een kunstenaar.
 • Musiceren, dansen.
 • Bloemen dragen.
 • Boekjes uitdelen.
 • Meelopen voor de rouwauto.
 • Meerijden in de rouwauto.

Foto’s maken als dierbare herinnering

Maak foto’s van de uitvaart, kinderen kunnen dan later terugkijken hoe het was.

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.