Voor altijd in het hart

Kinderen en uitvaart

Kinderen wil je beschermen. Zo ook tegen de dood, maar dat kan niet. Kinderen en uitvaart. Een grotere tegenstelling lijkt er niet te bestaan. Bij hen hoort juist leven! Maar ook een kind wordt hiermee geconfronteerd, beleeft op een eigen manier het afscheid en zoekt een eigen werkelijkheid met sterren, vleugels en de wereld ‘achter de regenboog’. Samen met u wil ik zoeken naar verhalen, rituelen en gebruiken. 

Ze kijken hoe volwassenen omgaan met de dood en afscheid nemen, en volgen dat voorbeeld. Als je als volwassene laat zien dat de dood niet eng of beladen is en een kind bij het afscheid nemen betrekt, dan geef je ze een waardevolle ervaring voor de toekomst: je leert ze hoe ze op een goede manier om kunnen gaan met verlieservaringen.

Kinderen betrekken bij een uitvaart

Zij reageren op hun eigen manier, als iemand in hun naaste omgeving overlijdt. Het uiten van gevoelens en verdriet kan lastig voor ze zijn. Het ene kind trekt zich terug, de ander wordt aanhankelijk, de volgende is gewoon aan het spelen. Kinderen de mogelijkheid geven zich te uiten is belangrijk, hun vragen te beantwoorden en ze te betrekken bij de voorbereiding van de uitvaart en de uitvaart zelf.

 

Kinderen betrekken bij een uitvaart

Kinderen en rouw

Een afscheid is voor iedereen, maar zeker voor hen een ingrijpende gebeurtenis. Een veilige en vertrouwde omgeving is nodig om te kunnen rouwen. Zij komen vaak niet zelf met hun rouw naar buiten, daarom is aandacht hiervoor essentieel. Kinderen moeten gezien worden. Geef ze, rekening houdend met hun leeftijd, vooral eerlijk uitleg over wat er is gebeurd en gaat gebeuren. Betrek hen op een natuurlijke manier bij het afscheid.

Afscheid kind

Afscheid van een kind

Niets is zo onnatuurlijk in het leven als afscheid nemen van een kind. Er is onuitspreekbaar groot verdriet, er zijn ruw verstoorde dromen. Hoe nu verder?

Ik zal naast u staan, niet omdat ik het verdriet kan verzachten. Wel om mee te werken aan een afscheid waar leven en liefde gevoeld mag worden en waarin het gemis vorm kan krijgen in de dagen rond de uitvaart.

De watermethode

De watermethode, ook wel wateropbaring genoemd, is een mooie manier van opbaren. Eigenlijk heel logisch en natuurlijk bij te vroeg geborenen, levenloos geboren kinderen en voor kinderen die vlak na de geboorte zijn overleden.

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.