Voor altijd in het hart

Afscheid van een kind, een kinderuitvaart

De band tussen ouder en kind is de meest intense van alle relaties. Het afscheid van een kind, is het verlies van een deel van jezelf als ouder. Helaas gebeurt het nog te vaak dat we afscheid moeten nemen van een kind. Een kind uit handen moeten geven na overlijden is een haast ondraaglijke weg om te gaan. In deze kwetsbare periode probeer ik in alle rust te luisteren naar de ouders en hen te ondersteunen en begeleiden tijdens de dagen van afscheid nemen. Voor het rouwproces is het van belang dat ouders en andere gezinsleden, betrokken zijn bij het verzorgen van de uitvaart. 

Kinderuitvaarten, afscheid van een kind

Een kind dat overlijdt, laat naast de leegte in het gezin ook een leegte achter bij anderen in zijn of haar omgeving. Denk daarbij aan de grootouders, maar ook aan vriendjes, vriendinnetjes en klasgenoten. Samen uiting en vorm geven aan het verdriet maakt dat men ondersteuning kan geven aan elkaar. Dit geeft geborgenheid en biedt hierdoor troost, wat ook weer belangrijk is voor het rouwproces.

Ik zal naast u staan, niet omdat ik het verdriet kan verzachten. Wel om mee te werken aan een afscheid waar verdriet en liefde gevoeld mag worden en waarin het gemis vorm kan krijgen in de dagen rond de uitvaart.

 

 

Een naderend overlijden, voorgesprek

Bij een naderend verlies van een kind kan ik ook begeleiden in de fase naar de uitvaart toe. Wensen en keuzes in kaart brengen. Hierbij is er aandacht voor het hele gezin en de familie eromheen. Maar ook vriendjes, het sportteam of kinderen uit de buurt en klas worden niet vergeten en kunnen naar wens begeleid worden of onderdeel uitmaken van het afscheid.

Afscheid van een foetus of (premature) baby

Het afscheid moeten nemen van een overleden (premature) baby is een ingrijpende gebeurtenis. In een tijd die vol staat van voorbereidingen op de komst van de baby, toekomstdromen en plannen. Verdriet in plaats van vreugde. Naast al het verdriet is er ook de onvoorwaardelijke liefde voor de baby en de trots.

Na het verpletterende nieuws komt vaak de onlosmakelijk verbonden vraag ‘wat nu?’. 

Kinderuitvaart, premature baby

Wat te doen als ouders, wat te doen in die korte tijd die er samen met de baby is. Het is van groot belang, voor het rouwproces en het verder leven als ouders, om de grootst mogelijke aandacht te besteden aan de zorg voor de overleden baby. Er zijn vragen. De baby mee naar huis of naar een andere locatie? Begraven of cremeren? Een wateropbaring? Natuurlijk zijn dit vragen waar je als ouder niet over wilt nadenken maar waar wel beslissingen over genomen moeten worden. 

Het geven van een naam

Door het kindje een naam te geven wordt het praten over het kindje gemakkelijker. Overigens is het niet wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een naam te geven. Soms wordt een symbolische naam gekozen.

Ik kan u begeleiden en adviseren in de korte tijd waarin de nog herinneringen kunnen worden gemaakt.

Kinderuitvaart, afscheid van een kind

Kinderuitvaart, afscheid van een kind

Jullie kind is overleden en wat nu?

Soms is het een verwacht afscheid en is er een periode van zorgen, verdriet en angst aan voorafgegaan. Soms is het afscheid volkomen onverwacht en is er nooit gedacht aan het moeten regelen van een uitvaart. 
De vraag waar je voor komt te staan: ‘Wat nu?’.

Veel vragen komen boven of worden gesteld. Een afscheid met alleen diegene die dicht om jullie en jullie kindje heen staan of een afscheid waar een grote kring bij aanwezig is. Zoals de school, de sportclub en vriendjes of vriendinnetjes. Maar ook waar jullie kind verblijft en wordt het een kistje of een mand. Hoe vullen we de afscheidsplechtigheid in. 

Er is veel mogelijk en niets is vastomlijnd. Er kan dus veel en niet alles hoeft in een dag geregeld te worden. Ik begeleid je stap voor stap en kan je helpen en adviseren wat betreft de mogelijkheden.

Een verwacht overlijden

Bij een verwacht overlijden kan ik ook al vooraf langskomen om het een en ander vast door te spreken. Veel vragen komen boven of worden gesteld. Een afscheid met alleen diegene die dicht om jullie en jullie kindje heen staan of een afscheid waar een grote kring bij aanwezig is.  Zoals de school, de sportclub en vriendjes of vriendinnetjes. Maar ook waar jullie kind verblijft en wordt het een kistje of een mand. Hoe vullen we de afscheidsplechtigheid in.

Er is veel mogelijk en niets is vastomlijnd. Er kan dus veel en niet alles hoeft in een dag geregeld te worden. Ik begeleid je stap voor stap en kan je helpen en adviseren wat betreft de mogelijkheden.

Bij een verwacht overlijden kan ik ook al vooraf langskomen om het een en ander vast door te spreken. 

Jongerenuitvaart

Verwacht of totaal onverwacht. Opeens is het stil en moet u nadenken over het afscheid van jullie kind. Wat nu? Als uw zoon of dochter overlijdt, staat u als ouder/verzorger voor een enorme taak. Vragen zoals; waar wil ik mijn kind opbaren en hoe dan? Wie betrekken we bij het afscheid?

U krijgt naast uw eigen verdriet ook te maken met het verdriet van uw gezin, vrienden en de rest van de familie.  Meestal denken jongeren niet na over hun eigen uitvaart. Ouders weten vaak niet wat hun wensen zijn. Er is veel mogelijk en ik adviseer u daar graag bij.

 

 

Kinderuitvaart, jongerenuitvaart, afscheid van een kind

Het overlijden van een puber heeft vaak meer impact op de omgeving dan ouders zich kunnen voorstellen, omdat hun kind buiten het gezin vaak ook veel andere contacten had.
Een vriendenclub kan troost en kracht bieden. Het is vaak mooi en troostrijk om hen te horen vertellen over hoe zij u kind hebben ervaren.  Vaak zoeken ze elkaar op en delen hun gevoelens, vaak ook via social media. Hoe om te gaan met de social media? Samen kijken we naar de vragen die naar boven komen en bespreken we de mogelijkheden.  

Niet alles hoeft in één keer geregeld te worden. Tijdens het eerste gesprek regelen we alleen het hoognodige. Alle andere zaken worden in de periode voor de uitvaart afgestemd.

Voorbespreking bij een verwacht overlijden

Bij een verwacht overlijden zijn er vaak onderling al wensen besproken. Soms weet een kind al wat hij of zij wil en kan zelf vooraf al een aantal dingen (laten) regelen. Ik kom vrijblijvend en kosteloos vooraf kennis maken met jullie zoon of dochter en u als ouders. Door dit te doen kunnen we vooraf de wensen van uw kind den van u bespreken waardoor er na het overlijden minder door u geregeld hoeft te worden. Dit geeft rust aan u als ouders en als verdere gezinsleden. Zeker ook aan het kind waar het om gaat.

 

Nuttige links

Make a memory

Stichting Make a memory is in het leven geroepen door een aantal fotografen. Zij fotograferen op verzoek van ouders ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken zwangerschap tot en met zeventien jaar. Het doel is het maken van mooie foto’s ter herinnering. Dit kan op elke gewenste locatie en is kosteloos.
www.makeamemory.nl

Stichting Achter de Regenboog

Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren in Nederland van 6-18 jaar die te maken krijgen met de dood. 
www.achterderegenboog.nl

In de wolken
Sterrenkindje, Estia uitvaarten
Sterrenkindje

Wereldlichtjesdag

Elke jaar, op de 2e zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Samen wordt er stilgestaan bij alle kinderen die zijn overleden. Mensen over heel de wereld steken om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat er om 19.00 uur een symbolisch lint van licht.

Hoe oud het kind is geworden of hoelang het geleden is maakt hierbij niet uit. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.