Geeft rust en troost

Nadenken over uw digitale nalatenschap

In deze tijd wordt er veel digitaal gedaan. Het is dus belangrijk dat ook uw digitale nalatenschap goed is geregeld. Het is verstandig om na te denken over wat u wilt dat er met uw sociale media accounts gebeurt zoals Facebook, Twitter en Linked-in. Al deze accounts blijven ook na uw overlijden voortbestaan.

Het kan voor nabestaanden een ingewikkeld en tijdrovend proces zijn om online gegevens te verwijderen of te wijzigen. Sociale netwerken en websites hanteren hiervoor zeer uiteenlopende werkwijzen. Er wordt veel via internet geregeld. Denk hierbij ook aan bankrekeningen, e-mail, iTunes tegoeden en PayPal accounts.

Het vakblad Uitvaart besteedde er in hun september editie aandacht aan. De digitale nalatenschap en dus de digitale nazorg. Er werd mij naar mijn ervaring gevraagd en deze is in een kolom bij het artikel geplaatst. 

Wachtwoorden achterlaten

Bestanden op een computer zijn meestal beveiligd met een wachtwoord, waardoor uw nabestaanden niet bij de foto’s en andere data kunnen. Om deze data na uw dood voor iemand beschikbaar te maken, moet diegene uw wachtwoord weten. 

Het is aanbevolen om een wachtwoord nooit te delen. U bent, in verband met privacy regelgeving, de enige die toegang heeft. Ook in het geval van uw overlijden, kan iemand niet zomaar uw data downloaden of verwijderen. Een optie is dat u uw wachtwoorden achterlaat in uw testament.

 

Toegang verkrijgen

Mocht het nu toch niet lukken om in de computer, tablet of telefoon te komen dan kunnen wij contact opnemen met I-Finish, Digitale Nazorg. Zij kunnen nabestaanden helpen met het verkrijgen van toegang tot apparatuur na een overlijden voor dierbare herinneringen en antwoorden op vragen.

Facebook

Na overlijden is het mogelijk om een profiel van een facebook-gebruiker aan te passen of te verwijderen. Hiervoor dient u een verzoek te doen bij Facebook. Het bedrijf zal nooit inloggegevens en/of wachtwoorden geven aan nabestaanden.

Als een Facebook gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden voor het Facebook-profiel:

 
 • Op deze pagina vind u een online formulier waarmee u aan Facebook kunt vragen om een account te verwijderen of een herdenkingsstatus te geven. Een speciaal verzoek is ook mogelijk. Zo’n verzoek kan alleen worden gedaan door de directe familieleden van de overledene. U moet kunnen aantonen dat u een naast familielid bent. 
 • Facebook zal een bevestiging sturen nadat u het formulier heeft verstuurd. Hierin staat dat het verzoek in behandeling is.
 • Indien uw verzoek wordt gehonoreerd word het account verwijderd. Dit is inclusief alle posts, statusupdates, vriendschappen, foto’s en video’s.
 • Indien er wordt gekozen voor omzetten naar een profiel met herdenkingsstatus dan blijft het profiel met berichten en foto’s wel zichtbaar.  Er kan dan namens het account geen actie meer worden ondernomen. De naam van de overledene zal niet meer verschijnen bij o.a. de vriendensuggesties ‘mensen die je misschien kent’. Afhankelijk van de gekozen privacy-instellingen kunnen vrienden van de overledene nog wel een bericht plaatsen op de tijdlijn van de overledene.

Instagram

Bij Instagram is het ook mogelijk om een account een herdenkingsstatus te geven of te verwijderen.

 • Via deze pagina kunt u een verzoek indienen om een overledene aan te geven zodat het account een herdenkingsstatus krijgt. Het volgende wordt gevraagd om op te geven; uw volledige naam, uw e-mailadres, de naam van de overledene, de gebruikersnaam van het account, een bewijs van overlijden (zoals de kaart, acte van overlijden of een overlijdensbericht) en de overlijdensdatum.
 • U kunt alleen als naast familielid het account verwijderen. Uit het online formulier moet blijken dat u de wettige vertegenwoordiger van de overleden persoon of zijn/haar nalatenschap bent.
 • Indien uw verzoek wordt gehonoreerd word het account verwijderd. Dit is inclusief alle posts, statusupdates, vriendschappen, foto’s en video’s.
 • Indien er wordt gekozen voor omzetten naar een profiel met herdenkingsstatus dan blijft het profiel met berichten en foto’s wel zichtbaar.  Er kan dan namens het account geen actie meer worden ondernomen. De naam van de overledene zal niet meer verschijnen bij o.a. de vriendensuggesties ‘mensen die je misschien kent’. Afhankelijk van de gekozen privacy-instellingen kunnen vrienden van de overledene nog wel een bericht plaatsen op de tijdlijn van de overledene.

LinkedIn

LinkedIn is een zakelijk netwerk waar veel automatische notificaties worden weergegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat LinkedIn berichten plaatst over bijv. een jubileum. Om dit te voorkomen kunt u het account van een overleden persoon laten verwijderen.

 • Vul het formulier opzeggen LinkedIn account overledene in. Dit is wel in het Engels. Het volgende wordt gevraagd om op te geven: uw naam, uw e-mail adres, de naam van de overledene, het url van het LinkedIn-profiel, uw relatie met de overledene, het (mogelijke) e-mail adres van de overledene, datum van overlijden en overige relevante informatie en bijlagen.
 • U ontvangt zodra het formulier is ingevuld van LinkedIn een bevestiging dat alles in goede orde is ontvangen en wordt behandeld.
 • LinkedIn kan u om extra informatie/documentatie vragen.
 • LinkedIn zal na goedkeuring het account opheffen. Alle gegevens en connecties uit het profiel komen daarmee te vervallen.

Twitter

Een twitter account kan alleen door een familielid of ander bevoegd persoon worden gedeactiveerd. Het vergt relatief veel handelingen. Twitter geeft ook nooit inloggegevens aan nabestaanden.

 • Het formulier Twitter Account overledene opzeggen is in het Engels. Er wordt gevraagd o.a. de volledige naam van de overledene, zijn/haar gebruikersnaam, uw relatie met de overledene, uw eigen naam en e-mail adres.
 • U krijgt nadat het formulier is verzonden van Twitter een mail met vervolg stappen. U dient dan extra documentatie en bewijsvoering in te sturen die nodig zijn om het account op te zeggen. Bijvoorbeeld een kopie van de akte van overlijden en een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Nadat u dit hebt ingestuurd, zal Twitter het verzoek opnieuw in behandeling nemen. Er kan worden gevraagd naar nog meer gegevens en om nog eens te controleren of de twitteraar echt is overleden.
 • Twitter al het account verwijderen indien het verzoek wordt goedgekeurd.
 

Google accounts

Google heeft talloze online diensten. Om daar gebruik van te kunnen maken heeft de overledene of u een Google account nodig. Hiermee wordt er toegang verschaft tot o.a.: Google+, gmail.com, Youtube, Blogger en Picasa. 

Er zijn voor Google accounts van een overledene ook andere mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld zijn saldo en/of tegoeden overdragen en gegevens ophalen.

Er wordt door Google de volgende strenge stappen gevraagd:

 • Als eerste moet u een online verzoek indienen omtrent het account van de overledene.
 • Er zal om o.a. de volgende gegevens worden gevraagd: naam van de overledene, een e-mail adres, uw volledige naam, overlijdensdatum, uw relatie met de overledene, kopie vertaald in het Engels identiteitsbewijs, een vertaald in het Engels overlijdensakte en optionele aanvullende documenten.
 • U kunt aangeven wat u wilt doen met de accounts: verwijderen, tegoeden overdragen of gegevens ophalen.
 • U ontvangt van Google een bevestiging nadat het verzoek is ingediend. Het kan soms enige tijd duren voordat uw verzoek wordt ingewilligd.
 • Een nieuwe mail met instructie wordt door Google aan u verstuurd na goedkeuring. Hierin staat dat er nog een aantal juridische stappen moeten worden ondernomen. Dit kan o.a. zijn het aanvragen van een rechterlijk bevel bij de Amerikaans rechtbank.
 • Pas als dit ook geregeld is, zal Google het account verwijderen of tot overdracht van tegoeden of gegevens overgaan.
 • Ook Google zal nooit de inloggegevens van de overledene verstrekken aan nabestaanden.
 

Social media testament

Om voor uw overlijden aan te geven wat er dient te gebeuren met uw media accounts kunt u een social media testament maken. Dit is voor nabestaanden fijn want dan kunnen zij gemakkelijk uw wensen betreffende uw media account uitvoeren.

Wanneer u op Google zoekt vindt u hiervoor verschillende organisaties die u kunnen helpen een digitaal testament op te maken. Denk hierbij aan 

 

Mijn wensen vastleggen

Heeft u voor uw crematie of begrafenis specifieke wensen? Noteer deze dan nu alvast. Juist tijdens het leven. Niet alleen voor uzelf, maar vooral voor uw nabestaanden. Het neemt hen zorgen uit handen en maakt het afscheid nog persoonlijker. U kunt uw wensen vastleggen in het boekje ‘Mijn uitvaartwensen’. Dit boekje kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Gesprek voor overlijden

Soms loopt het leven anders dan gedacht. Misschien bent u ongeneeslijk ziek. Of nadert het afscheid van uw vader of moeder. Onderwerpen zoals het regelen van een uitvaart zijn lastig om te bespreken. Toch kan het waardevol zijn om alvast de uitvaartwensen door te nemen in een persoonlijk gesprek. Graag kom ik bij u langs om u hierbij te helpen. 

Hieronder nog enkele vragen en antwoorden over digitale nalatenschap.

Een digitale nalatenschap of online erfenis bestaat uit alle online accounts, online schulden en tegoeden en cryptotegoeden. 

Het is voor nabestaanden moeilijk te achterhalen waaruit een online erfenis precies bestaat. Een overzicht maken en zorg dat nabestaanden toegang hebben tot dat overzicht of vastleggen in een testament zijn mogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden om profielen op social media na overlijden in te wijzigen. Niet wijzigen, dus online verder leven, een gedenkpagina maken of de profielen verwijderen. Nabestaanden moeten wel toegang hebben tot de profielen van de overledene.  

.

Nabestaanden erven alle bestanden die digitaal bewaard worden en online accounts. Die behoren tot de digitale nalatenschap. Indien er niets is vastgelegd in een testament, zijn het wettelijk gezien de rechtmatige erfgenamen die zodra zij de erfenis aanvaarden ook de digitale nalatenschap regelen. Ook krijgen zij het eigendomsrecht op hardware, zoals een computer, laptop, tablet of telefoon. 

Voor digitale bestanden zijn er een aantal dingen die nu al te regelen zijn. Bedenk wat er met de mediabestanden wordt gedaan of wie erover mag beslissen. Verzin een goede manier om de nabestaanden te informeren over de wachtwoorden en toegangscodes tot de online accounts en mediabestanden. 

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op.  Om u te oriënteren, een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.