Herinneringen blijven

Na de uitvaart

De uitvaart is voorbij. De wereld, uw leven is niet meer hetzelfde als voorheen. Er een leven vóór en een leven ná het verlies van uw naaste. Er volgt een periode van rouw en aanpassing aan het verlies dat u hebt meegemaakt.

Nagesprek

Ongeveer 8 dagen na de uitvaart vindt er een nagesprek met u plaats, we kijken dan samen terug op het afscheid en de weg die we daarin samen hebben bewandeld. Dit geeft inzicht in waar u mogelijk nog ondersteuning nodig heeft. Indien u wenst kunnen wij u advies geven voor hulp bij rouwverwerking

In dit gesprek is er ook ruimte voor allerlei vragen van praktische aard. Wellicht kunnen wij u nog helpen bij het versturen van persoonlijke dankbetuigingen, informatie verstrekken over een bijzonder gedenkteken of een asbestemming kiezen.
Troost bieden

Troost bieden                                                   

Mensen die rouwen, verlangen er vaak naar op de één of andere manier getroost te worden. Na een intens verdriet en de daarbij horende rouw, moet er worden geleerd te leven in een wereld zonder de ander. Verdriet, en dus ook rouw, is niet enkel met gezond verstand te bevatten maar heeft een eigen vorm van communicatie. Troost is zeer welkom. Het is vaak vooral de troost die komt van de nabijheid van anderen. Maar ook uit bijvoorbeeld het wandelen in de natuur en van onze huisdieren kun je troost ontvangen.

Grafmonument of gedenksteen

Kiest u voor een grafmonument of een gedenksteen? Grafmonumenten en gedenkstenen zijn stenen ter herinnering aan een overleden dierbare, een gedenkteken van blijvende waarde. De laatste rustplaats van uw overleden dierbare wilt u graag passend vormgeven. U heeft keus uit honderden soorten gedenkstenen in verschillende prijsklassen en van verschillende vormen en materialen. Dankzij die ruime keus kunt u precies die gedenksteen kiezen die past bij uw dierbare.

Asbestemming kiezen

In de afgelopen jaren zijn er zeer veel mogelijkheden ontstaan rondom gedenken en asbestemmingen. Kiest u voor een langdurige herinnering in een urnenmuur, een mooi sieraad of denkt u aan verstrooiing? In de gesprekken die wij hebben met nabestaanden om de crematie te bespreken blijkt vaak dat een keuze voor de asbestemming lastig is. Gelukkig hoeft deze keuze ook niet direct gemaakt te worden.

Asbestemming Tolad wandelstok asverstrooien - Estia Uitvaarten

De notaris

Heeft de overledene een testament op laten maken dan zal er een afspraak moeten worden gemaakt met de notaris. Indien u niet zeker weet of er een testament is dan kunt u dit navragen bij uw eigen notaris. U kunt ook informatie inwinnen via de notaristelefoon 0900-3469393.

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.