Alles goed vastgelegd

De notaris

Heeft de overledene een testament op laten maken dan zal er een afspraak moeten worden gemaakt met de notaris. Indien u niet zeker weet of er een testament is dan kunt u dit navragen bij uw eigen notaris. U kunt ook informatie inwinnen via de notaristelefoon 0900-3469393 of een brief sturen naar het Centraal testamentenregister. 

De notaris heeft een uittreksel van overlijden nodig deze krijgt u na aangifte van overlijden van de gemeente van overlijden.
Dit kan ik ook voor u doen. Een afspraak maken met de notaris moet u zelf doen.

Testament, de notaris

Werkzaamheden van een notaris

De notaris kan op verzoek van de naasten de volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • Een onderzoek starten naar een testament of codicil.
 • Onderzoeken wie de erfgenamen zijn en contact met hen opnemen.
 • Contact opnemen met de in het testament benoemde executeur testamentair.
 • Nagaan of er voorzieningen moeten worden getroffen met betrekking tot minderjarige kinderen.
 • De verklaring van erfrecht of de verklaring van executele verschaffen.
 • Zorgen voor een overzicht van baten en schulden, en eventueel voor taxatie van goederen.
 • Adviseren over het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de erfenis.
 • De aangifte van de successiebelasting verzorgen.
 • De akte van verdeling verzorgen.
 • Een (notariële) boedelbeschrijving maken.
 • Zich inschrijven in het boedelregister.
 • Overgaan tot boedelscheiding (akte van verdeling) nadat alle schulden zijn voldaan.
 • Het geldverkeer en de uitkering aan de erfgenamen regelen.

Verplicht een notaris in te schakelen

Indien:

 • er minderjarige kinderen betrokken zijn.
 • iemand onder curatele staat.
 • iemand in een inrichting voor verstandelijk gehandicapten verblijft.
 • een verklaring van erfrecht nodig is.
 • er een testament wordt geopend.
 • een huis moet worden overgedragen.
 • de erfenis via de notaris verdeeld moet worden.
 • er sprake is van een faillissement.
 • uitstel van betaling is aangevraagd.

Meenemen naar de notaris

Neem de volgende papieren mee:

 • de overlijdensakte.
 • uw identiteitsbewijs.
 • de volledige namen van de erfgenamen, hun adres, burgerlijke staat, geboortedatum en geboorteplaats.
 • een kopie van het testament (indien aanwezig).
 • het trouwboekje (indien aanwezig).
 • een kopie van een samenlevingscontract (indien aanwezig).
 • het codicil (indien aanwezig).
 • bankrekeningnummer(s) van de overledene.

Kosten

Een notaris mag zijn uurprijs zelf bepalen. Daardoor zijn er grote verschillen tussen notarissen. Vergelijk de tarieven dus goed.

Ook wat hij allemaal regelt, de ervaring en hoeveel advies hij geeft, bepaalt hoe hoog de kosten zijn. Een laag tarief zegt niet alles, een goed advies kan namelijk heel veel geld uitsparen. De tarieven zijn vrij en dus hangen de kosten af van de tijd die de notaris aan de nalatenschap besteed. Er is een speciale regeling voor minder daadkrachtigen. U doet er goed aan om dit bij de notaris te melden.

Voor vragen neem gerust contact op met Estia Uitvaarten.

Hieronder nog enkele vragen en antwoorden m.b.t. de notaris.

Hoe weet ik of er een testament is?

Door een brief te schrijven aan het Centraal Testamentenregister (CTR) kan na een overlijden worden achterhaald of er een testament is opgemaakt. Maar ook welke notaris de beheerder hiervan is. Alle testamenten die in Nederland zijn opgemaakt, worden in het CTR geregistreerd. Op de website van het CTR staan aanvraagformulieren. Een kopie van de overlijdensakte is ook vereist.

Wat betekent nalatenschap?

Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, is het geheel aan bezittingen en schulden die een overledene (erflater) achterlaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een huis, inboedel, verzamelingen, kunst en huisdieren. Maar ook spaargeld, een eigen bedrijf en waardepapieren zijn bezittingen. Een erfgenaam heeft de keuze een erfenis te accepteren of te verwerpen.

.
Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een officieel document opgemaakt door een notaris. Hierin staat wie de overledene is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn. Met een verklaring van erfrecht kan de nalatenschap goed afgewikkeld worden. 

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Er is soms een verklaring van erfrecht nodig omdat instanties zoals bijvoorbeeld een bank, verzekeringsmaatschappij of de belastingdienst hierom kunnen vragen. Het is een wettelijk bewijs over wie de erfgenamen zijn en dus gerechtigd zijn om bij een bank een rekening stopt te zetten of een verzekering op te zeggen.

Wat is een wilsbeschikking?

Een wilsbeschikking of wilsverklaring is een begrip uit de rechtswetenschap. Hiermee geeft een persoon aan de buitenwereld kenbaar wat zijn/haar wensen en voorkeuren zijn. Dit kan zonder of naast een testament. In een wilsbeschikking worden vaak medische wensen en uitvaartwensen vastgelegd. 

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.