Naar huis terug

Repatriëring na overlijden in het buitenland

Repatriëren betekent; naar het vaderland terugkeren, dat kan zowel als iemand nog leeft of als iemand overleden is.
Wanneer het gaat om een overledene, is het doel van een repatriëring vaak het regelen van een uitvaart thuis.

Als iemand uit Nederland tijdens een verblijf in het buitenland overlijdt, wil men in de regel terug naar Nederland om begraven of gecremeerd te worden. De repatriëring kosten kan u verzekeren via een reisverzekering. De verzekeringsmaatschappij regelt dan meestal de terugkeer naar Nederland.   

 

Hoe regel je een repatriëring?

Indien er een reisverzekering is neem dan contact met hen op omtrent de repatriëring. Zij hebben specialisten in dienst die alles regelen voor het vervoer naar Nederland. Mocht er geen verzekering zijn dan kan u contact opnemen met een uitvaartonderneming, zoals Estia Uitvaarten. Estia Uitvaarten werkt samen met een rouwvervoerder die gespecialiseerd is in repatriëring. Zij kunnen alle formaliteiten regelen, die per land weer verschillen.

Hoe lang duurt een repatriëring?

Hoe lang het duurt voordat een overledene terug is in Nederland is afhankelijk van diverse factoren. Dit ligt aan de overlijdensomstandigheden en het betreffende land.
Is er sprake van een ongeluk, een misdrijf of een natuurlijk overlijden. Soms duurt repatriëring enkele dagen, maar het kan ook meerdere weken duren.

Veelal is het een reisverzekering of de gespecialiseerde rouwvervoerder die het eerste gedeelte van de repatriëring (in het land van overlijden) verzorgt.

Nadat alle noodzakelijke of wenselijke handelingen zijn uitgevoerd door de 
plaatselijke autoriteiten, kan de overledene worden overgebracht. 

Er zal contact opgenomen worden met een plaatselijke begrafenisondernemer. Deze zal het lichaam klaarmaken voor vertrek. Hij zal het lichaam verzorgen, balsemen en in een zinken kist leggen. Deze kist gaat dan vaak weer in een houten kist. Hierna kan het internationale rouwvervoer de overledene naar Nederland transporteren.

Wat moet u bij een overlijden in het buitenland regelen?

Bij een overlijden in het buitenland is het noodzakelijk om een paar dingen te regelen.
Hierbij moet u denken aan;

  • U legt contact met de reisverzekering of/en een uitvaartondernemer in Nederland.
  • De reisverzekeraar of de rouwvervoerder (via een uitvaartonderneming):
    • Legt contact en overleg met consulaten, ambassades en ministeries. U ontvangt een overlijdensakte en een laisser-passer na registratie van overlijden door de lokale autoriteiten.
    • Zorgt voor de laatste verzorging van de overledene .
    • Bereidt het rouwvervoer voor naar het vliegveld, verzorgt tickets voor overledene en familie en de speciale kist.
    • Regelt de formaliteiten aan de grens.

Moeten nabestaanden bij de overledene blijven?

Nee, dat hoeft niet. Nabestaanden willen wel vaak blijven in de buurt van de overledene. Maar in de praktijk blijkt het vaak zo te zijn dat ze niet of nauwelijks bij de overledene mogen komen. Er wordt dan ook vaak geadviseerd om toch alvast terug naar Nederland te gaan. Het paspoort en andere persoonlijke documenten die van de overledene zijn laat u achter. 

Het is wel te adviseren om kostbaarheden (zoals bijvoorbeeld sieraden) mee te nemen. Soms wordt er gevraagd documenten te tekenen. Wanneer u deze niet begrijpt is het goed om contact op te nemen met de ambassade of het consulaat. U vindt het adres van de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u verblijft op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoe wordt een overledene teruggebracht naar Nederland?

Wanneer een overledene naar Nederland moet worden teruggebracht kan dit per vliegtuig of met de auto. Men kiest meestal voor een auto mits de afstand maximaal 1500 kilometer is. Is de afstand groter dan wordt dit per vliegtuig gedaan. Met de auto is vaak zelfs sneller omdat er geen vaste vertrektijden en controles hoeven plaats te vinden. De familie mag dit niet zelf de repatriëring doen. Dit moet met officiële rouwvervoer.  

Na een overlijden in de Benelux kan de grens ongehinderd gepasseerd worden mits er verlof tot begraven of cremeren in afgegeven door de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Bij overlijden binnen de Europese Unie is een ‘lassez-passer’ (Frans voor: sta toe te passeren) nodig om een grens te passeren.

Wat zijn de regels om een overledene terug te mogen vervoeren?

Sommige landen stellen het balsemen van een overledene verplicht, ook wel Thanatopraxie genoemd. Dit is een methode van conservering die er toe bijdraagt dat een overledene, in zo goed mogelijke staat als valt te verwachtten, aankomt in Nederland. Dit is vaak nodig omdat de tijd tussen overlijden en de uitvaart langer zal zijn dan bij een overlijden in Nederland. 

Voor het vervoer van de overledene, dient in de houten kist een zinken binnenkist geplaatst te worden. Bij vervoer per vliegtuig, zal de kist zelf ook nog eens een speciale verpakking krijgen. In Nederland aangekomen zal de overledene uit de zinken kist worden gehaald en worden overgelegd in een andere kist, een mand of een wade.

Loden kist repatriéring na overlijden in het buitenland - Estia Uitvaarten

Wat gebeurt er na een repatriëring bij aankomst in Nederland?

Nadat een overledene is aangekomen in Nederland vindt er de overdracht van de overledene plaats aan de uitvaartondernemer die door de nabestaande is gevraagd om de uitvaart te regelen. Vanaf het vliegveld kan Estia Uitvaarten zorgdragen voor de overbrenging van de overledene naar de plaats van bestemming. 

In de periode voorafgaande aan het arriveren van de overledene kunnen we wel al wensen voor de uitvaart doorspreken. Een definitieve datum voor de uitvaart wordt pas ingepland nadat de overledene in Nederland is gearriveerd omdat er altijd vertraging kan optreden.

Hieronder nog enkele vragen en antwoorden m.b.t. repatriëring.

Wat zijn de kosten van een repatriëring?

Het hangt af van het land van overlijden en de manier waarop het rouwvervoer plaatsvind wat de kosten zijn van de repatriëring.  Dit kan erg ver uit elkaar liggen. Gemiddeld kost een repatriëring tussen de € 3.000 en € 4.000.

De naaste familie is uiteindelijk verantwoordelijk voor die kosten. Een goede reisverzekering van de overledene vergoedt deze kosten.

Dekt een reis- en uitvaartverzekering de kosten voor repatriëring?

Een basisverzekering dekt vaak de kosten niet voor een repatriëring. Een aanvullend pakket dekt de kosten vaak wel.
Het is daarom belangrijk om voor een reis de dekking na te kijken. De kosten zijn indien er geen verzekering is voor de naaste familie. De ambassade betaald dit niet en geeft ook geen lening hiervoor.

.
Wat als de overledene geen reisverzekering had voor repatriëring?

Wanneer er geen reisverzekering is dan is er wellicht wel een uitvaartverzekering. Mocht dit zo zijn dan kan het zijn dat zij kosten uitkeren. Indien er ook geen uitvaartverzekering is dan zijn alle kosten voor de nabestaanden.

Wat gebeurd er wanneer er geen geld is voor een repatriëring?

Wanneer er geen geld is voor het terugbrengen van een overledene naar Nederland of wanneer de nabestaande de kosten niet willen betalen dan wordt de overledene gecremeerd of begraven volgens de gebruiken van het betreffende land. Dit kan per regio ook verschillen. Mocht dit het geval zijn dan heeft u als nabestaande niet tot nauwelijks zeggenschap hierin.

Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.