Natuurlijk afscheid

Natuurbegraafplaats Koningsakker

Koningsakker is een unieke natuurbegraafplaats in Europa. In Arnhem, vlakbij Oosterbeek, zijn de zusters Trappistinnen deze begraafplaats begonnen. In de schaduw van hun abdij Koningsoord veranderen de voormalige maisakkers in een prachtig natuurgebied. Hier kan iedereen, ongeacht afkomst of geloof, zich midden in de natuur laten begraven. U kiest zelf de plek waar u zich prettig bij voelt. Een graf is blijvend en wordt dus niet geruimd. De natuur is leidend op de begraafplaats.

Door een laatste rustplaats op Natuurbegraafplaats Koningsakker te reserveren, geeft u uw dierbaren straks een bijzondere plek om te gedenken en bespaart u hen moeilijke beslissingen in de toekomst.

De natuurbegraafplaats en de abdij horen bij elkaar maar zijn zelfstandige en van elkaar gescheiden plekken. Voor de uitvaart kan de abdij niet worden gebruikt. In de stilte om de abdij wordt de begraafplaats gedragen door het levensritme van stilte, aandacht en gebed, het ‘handelsmerk’ van de Trappisten. Deze natuurbegraafplaats zorgt voor een financiële bijdrage aan abdij Koningsoord, om de zusters ook in de toekomst in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Geschiedenis

Op deze plaats stond ooit de Johannahoeve, een modelboerderij van dhr. G. van Mesdag, vernoemd naar zijn dochter. In 1934 is het gebied en de gebouwen verkocht aan de Missionarissen van Mill Hill. In 2009 is dit gedeelte overgenomen door de zusters, de nieuwe abdij is toen gebouwd in dezelfde carrévorm als de voormalige modelboerderij. De oude stenen zijn bewaard gebleven en dienen nu als omheining van het klooster.

Natuurbegraafplaats Koningsakker abdij, Estia Uitvaarten

Ruimte en inrichting

Ieder graf op Koningsakker is gesitueerd op een ruime oppervlakte, u kunt zelf uw plek uitkiezen. Over het veld zijn paden en bankjes aangebracht. Het toekomstige ontvangstgebouw met aula geeft een mooi uitzicht over de begraafplaats en vormt het trefpunt voor bezoekers.

De voormalige maïsakkers maken plaats voor nieuwe natuur. Streekeigen plantensoorten met een hoge ecologische waarde. Een waardig leef- en broedgebied voor vogels en insecten. De 4 velden zijn vernoemd naar de seizoenen. De vier seizoenen van het leven. Lente, zomer, herfst & winter. U kunt het vergelijken met de fasen uit een mensenleven: de geboorte, de (jong)volwassenheid, het ouder worden en het einde van het leven: de dood.

Er is de mogelijkheid om de plechtigheid en de condoleance in het ontvangshuis van Koningsakker te houden.

Estia uitvaarten, Koningsakker ontvangsthuis
Natuurbegraafplaats Koningsakker velden, Estia Uitvaarten

Hortus Conclusus

Het ontwerp van Natuurbegraafplaats Koningsakker is geïnspireerd door de bestaande binnentuin van de abdij Koningsoord, de Hortus Conclusus. 

Waar de besloten ommuurde tuin van de abdij omgeven wordt door een kloostergang, zo zijn de 4 kwadranten van grafvelden omgeven door het bestaande bos met grotendeels begaanbare paden eromheen. 

De identiteit van de abdij wordt weerspiegeld in het landschappelijk ontwerp.

De velden

Lente

Een open bloemrijk grasveld met enkele opgaande (fruit)bomen: appel, zoete kers, wintereik, zomereik en lindeboom. Te verwachten plantensoorten: akkerdistel, fluitenkruid, duizendblad, grasklokje, rode klaver, pinksterbloem, Sint Janskruid en wilde margriet. 

Een mooi leefgebied voor insecten.

 

Natuurbegraafplaats Koningsakker bloemen, Estia Uitvaarten

Zomer

Een droog en bloemrijk grasland. Ideaal voor vlinders en bijen. 

Te verwachten plantensoorten: akkerhoornbloem, glad walstro, klein streepzaad, rode klaver, scherpe boterbloem en vogelwikke.

Herfst

Herfstveld met droge heide: heideplagsel is aangebracht nadat er verschraling is toegepast. 

Het zal enige jaren duren voordat de droge heide floreert. Te verwachten plantensoorten: struikhei, kruipbrem, hondsviooltje, tormentil en zandzegge. Diersoorten: boomleeuwerik, roodborsttapuit, groentje en de heivlinder.

Natuurbegraafplaats Koningsakker herfst- Estia Uitvaarten
Natuurbegraafplaats Koningsakker weg, Estia uitvaarten

Winter

Een nieuw rijk loofbos richting het bestaande bos. Aan te planten soorten bomen: haagbeuk, tamme kastanje, wilde appel, winterlinde, eik en enkele naaldhoutsoorten. Volgende heesters: meidoorn, Gelderse roos, hazelaar, rode bes, sleedoorn, vogelkers en wilde lijsterbes. 

Het nieuwe bos is voorzien van een gebogen wandelpad. Aantrekkelijk leefgebied voor zangvogels. Open plekken en besloten zones wisselen elkaar hier af.

Natuurbegraaf Koningsakker

Gegevens Natuurbegraafplaats Koningsakker

Het adres van Natuurbegraafplaats Koningsakker is: Sportlaan 25, 6816 VE in Arnhem

Natuurbegraafplaats koningsakker plattegrond, Estia Uitvaarten
Even voorstellen

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Francine Oldenhuizing

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.