RESOMEREN, ZOU U HET DOEN?

Het lijkt misschien onwerkelijk om te moeten kiezen wat er met uw lichaam gaat gebeuren als u eenmaal bent overleden. Het is dan ook niet echt prettig om te moeten denken over ons lichaam als iets wat moet worden verwerkt. De realiteit is echter dat uw nabestaanden een manier zullen moeten vinden om respectvol afscheid van u te nemen. Nu kunt u kiezen tussen cremeren, begraven, beschikbaar stellen aan de wetenschap en in bijzondere gevallen het zeemansgraf. Een wetswijziging moet het mogelijk maken om ook om te kiezen voor resomeren, ook wel bio-cremeren of Hydrolyse genoemd.

Hoe werkt resomeren?

Resomeren als mogelijke nieuwe vorm betekent “oplossen in water”.  Het lichaam wordt gewikkeld in een wollen omhulsel. Hierna gaat het lichaam in een machine die zorgt voor een versnelde versie van het natuurlijke afbraakproces. Het scheikundige proces heet alkalische hydrolyse. De machine wordt gevuld met heet water van zo’n 180 graden en door de verhoogde druk gaat de vloeistof niet koken. Met behulp van watermoleculen worden chemische verbindingen gesplitst en opgelost. Het water is gemixt met kaliumhydroxide, een soort oplosmiddel. Na ongeveer drie uur blijft er nog heel weinig over van het lichaam. Het lichaam wordt tot ongeveer 3% van zijn oorspronkelijke gewicht gereduceerd. Blijft over: een hoopje calciumfosfaat (minerale as) en vloeistof. Die vloeistof is, volgens de producent, een steriele, waterige oplossing. De botten zijn zo broos geworden dat ze kunnen worden vermalen tot een wit poeder. Dit kan in een urn worden gedaan en ook worden uitgestrooid.

Milieubewuster

Het proces zou goedkoper en schoner zijn dan begraven of cremeren. Uit een onderzoek van TNO (augustus 2011) blijkt dat resomeren in vergelijking tot begraven of cremeren een significante milieu besparing oplevert. Zo is er minder milieubelasting omdat er geen kwik- of dioxine-uitstoot plaatsvindt. Volgens een onderzoek van het TNO is de totale maatschappelijke kost bijna nihil. Het proces is goedkoper dan cremeren en de installaties nemen minder plaats in. Net als bij cremeren kunnen ook andere niet-oplosbare bestanddelen geïsoleerd worden. Denk hierbij aan gouden tandvullingen of protheses van titanium.

Wat vindt de Nederlander?

Uit een onderzoek van PanelWizard blijkt dat, nadat is uitgelegd wat resomeren exact is, ruim 19% van de Nederlanders resomeren overweegt. Voornamelijk de mindere belasting voor het milieu wordt als voornaamste reden aangegeven. Toch mag het niet meer kosten dan een klassieke uitvaart: meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan dat ze niet meer geld willen uitgeven aan een duurzaam alternatief.

Resomeren is nog niet toegestaan in Nederland. De kwestie ligt nu bij de Tweede Kamer die moet beslissen of ze al dan niet over zullen gaan tot een wijziging van de Wet op de Lijkbezorging. De gezondheidsraad heeft inmiddels (mei 2020) een positief advies uitgebracht. In 2022 zou het dan mogelijk moet zijn.

Zou je hiervoor kiezen?

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-438 770 77, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.