EEN UITVAART TIJDENS CORONACRISIS. WAT NU?

Natuurlijk worden de ontwikkelingen door mij, Francine Oldenhuizing van Estia uitvaarten op de voet gevolgd. Een uitvaart tijdens coronacrisis. Ook in de uitvaartbranche zijn de gevolgen van het coronavirus goed te merken. De instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD worden door Estia Uitvaarten opgevolgd. Wat nu als een dierbare overlijdt? Wat als dit het gevolg is van het coronavirus? Kan er een rouwbezoek plaatsvinden en hoe gaat het met de uitvaart? Het zijn ingrijpende maatregelen, zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij u graag met uw hele familie, uw vrienden en andere genodigden samen wilt zijn. Een uitvaart tijdens de tijd van het coronavirus. Wat nu? Hieronder kunt u lezen wat dat in de praktijk exact inhoud en hoe we samen in tijden van Corona toch een mooie uitvaart kunnen organiseren.

Bespreking van de uitvaart

Een direct merkbaar gevolg is dat het regelgesprek, de bespreking van de uitvaart met nabestaanden, vanaf nu in principe op gepaste afstand plaatsvindt. Dat betekent dat na een melding van overlijden, de nabestaanden niet in alle gevallen thuis worden bezocht. Is er Corona vastgesteld dan kan er voor worden gekozen om de uitvaart telefonisch te bespreken. Eventueel en waar het kan zal gebruik gemaakt worden van Skype of Facetime.

Uitvaart alleen in kleine kring

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid besloten dat bijeenkomsten in besloten kring zullen moeten plaatsvinden. Dat aantal staat nu op 30 personen maximaal. De andere genodigden kunnen via een livestream de plechtigheid bijwonen vanuit huis of andere locatie. Wanneer de maatregelen weer zijn opgeheven kan een herdenkingsdienst plaatsvinden. Op veel locaties is het mogelijk om een opname van de afscheidsdienst te maken.

De uitvaart op twee momenten

Wanneer een dierbare overlijdt is niets waardevoller dan elkaar steun te betuigen, te omhelzen en bij elkaar troost te vinden. Het is niet fijn wanneer niet iedereen bij het afscheid kan zijn. Een goed afscheid is belangrijk voor de rouwverwerking. Een mogelijkheid is dan om een herdenkingsdienst op een later moment te laten plaatsvinden. De crematie of begrafenis kan dan in kleine, familiaire kring plaatsvinden binnen de zes wettelijk verplichte werkdagen. Wanneer de overheidsmaatregelen zijn opgeheven volgt een herinneringsdienst en een moment van condoleren.

Geen horeca na de uitvaartplechtigheid

Vanaf 15 maart 2020 geldt, op last van het RIVM, dat alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland tot en met 19 mei a.s. gesloten zullen blijven. Dit kan ook nog langer duren. Dit heeft tot gevolg dat er na de uitvaartplechtigheid niet van horeca gebruik kan worden gemaakt.

Rouwkaarten versturen

Het sturen van rouwkaarten kan wel. Het toevoegen van een  condoleancekaartje is dan een optie. Deze kunnen dan bij de geadresseerde thuis worden ingevuld en naar het correspondentieadres worden opgestuurd.

(Vermoedelijk) overlijden door corona-virus

Indien uw dierbare (vermoedelijk) is overleden door het Corona-virus dan moet u dit melden tijdens het telefonisch doorgeven van de overlijdensmelding. Wanneer de nabestaanden niet besmet zijn of in quarantaine geplaatst, dan kan de voorbespreking van de uitvaart op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Anders zoeken we naar een andere oplossing. Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren.

Verwacht Estia uitvaarten nog meer maatregelen?

Gezien de snelheid en inhoud van maatregelen die relevante instanties (Rijksoverheid, RIVM, Veiligheidsregio’s) afkondigen, verwacht Estia uitvaarten dat er in de komende weken meer maatregelen komen. Wat de gevolgen zijn voor de uitvaartbranche is nog niet te voorspellen.

Mogelijkheden

De mogelijkheden zijn op dit moment beperkt maar een afscheid is een bijzonder moment in het leven. Een moment dat ertoe doet, een moment dat u doet stilstaan bij waar het in het leven om draait. Een uiting van liefde, zorg en respect, het begin van een dierbare herinnering. Estia Uitvaarten zal er alles aan doen om, met de beperkte mogelijkheden, u zo goed mogelijk bij te staan.

Nog vragen

Heeft u nog vragen, Estia Uitvaarten is op elk gewenst moment bereikbaar. U heeft altijd de vrijheid om te kiezen voor de dienstverlening van Estia Uitvaarten, ook als u elders verzekerd bent. Estia uitvaarten is bereikbaar via 06-43877077, info@estia-uitvaarten.nl of kijk op de website www.estia-uitvaarten.nl

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.