BIJDRAGE KENNISPAGINA’S VOOR BIJZONDER IN ARNHEM

Bijzonder in Arnhem is er voor alle ouders in Arnhem met een kind met een uitdaging of handicap, hoe groot of klein ook. De uitdagingen waar de ouders voor staan kunnen soms best groot zijn. Of het nu gaat over de ondersteuning of zorg voor het kind, de combinatie zorg en werk of het sociale vangnet waar ouders hun vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen delen. 

Kennis delen

Ouders worden opeens losgelaten in de ‘wondere wereld’ van zorg, instanties en regelgeving, en vaak lijkt deze wereld een ondoordringbaar woud te zijn.  Bijzonder in Arnhem helpt ouders op weg, omdat alle kennis en ervaringen worden gedeeld. Die kennis krijgen zij van betrokken professionals, én van bijzondere ouders. Bijzonder in Arnhem kiest hierbij bewust de rol van wegwijzer. Zo kom je snel op de juiste plek! 

Kinderen en uitvaart. Kinderen en de dood. Een grotere tegenstelling lijkt er niet te bestaan. Bij kinderen hoort juist leven!Maar ook een kind wordt hiermee geconfronteerd, beleeft op een eigen manier het afscheid en zoekt een eigen werkelijkheid met sterren, vleugels en de wereld ‘achter de regenboog’. Samen met u wil ik zoeken naar verhalen, rituelen en gebruiken.

Niets is zo onnatuurlijk in het leven als afscheid nemen van een kind. Er is onuitspreekbaar groot verdriet, er zijn ruw verstoorde dromen. Hoe nu verder? Ik zal naast u staan, niet omdat ik het leven kan verzachten. Wel om mee te werken aan een afscheid waar leven en liefde gevoeld mag worden en waarin het gemis vorm kan krijgen in de dagen rond de uitvaart.

De afgelopen periode hebben ik samengewerkt met Bianca van Bijzonder in Arnhem om over een aantal onderwerpen kennispagina’s te maken. Je kunt ze hier bekijken: https://www.bijzonderinarnhem.nl/uitvaartondernemer

Meer informatie

Neem voor meer informatie omtrent de vele mogelijkheden om een uitvaart invulling te geven gerust contact op. Een voorgesprek (kennismakingsgesprek) is altijd gratis en vrijblijvend. Bel 06-43877077, app of mail naar info@estia-uitvaarten.nl

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.