VASTLEGGEN VAN EEN (LEVENS)WILSVERKLARING

In een (levens)wilsverklaring legt u vast wat uw wensen rondom uw behandeling of levenseinde zijn. Wanneer u in een situatie terecht komt waarin u uw wensen zelf niet meer kenbaar kunt maken is het hebben van deze verklaring belangrijk. Het vastleggen van een (levens)wilsverklaring geeft duidelijkheid.

Beschrijf hierin bijvoorbeeld of u wel of geen reanimatie wenst. U kunt ook aangeven dat u bij ondraaglijk lijden euthanasie wilt. Maar ook wensen over het toedienen van voedsel of medicatie kunt u hierin opnemen. U kunt ook juist aangeven dat u geen behandelingen uitsluit, ook niet als de kwaliteit van leven minder goed is. Het moet duidelijk zijn dat het een vrijwillig en bewust verzoek betreft. Voor een goede uitvoering van uw wilsverklaring is het ook belangrijk dat deze wensen van tevoren besproken zijn met uw arts en naasten.

Wie is uw vertegenwoordiger?

U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven wie uw vertegenwoordiger is die met uw arts mag praten en medische beslissingen neemt als u dit niet meer kunt. Dit geldt niet voor euthanasie: dit mag echt alleen op verzoek van de patiënt. Zolang u ‘aanspreekbaar’ bent, zal naar uw standpunt worden gevraagd. Wanneer uw standpunt verschilt met uw schriftelijke verklaring, dan zal uw mondelinge verklaring als laatste wens gelden. Een wilsverklaring waarin een behandelverbod is opgenomen, moet een arts in principe opvolgen. Dit geldt ook voor een niet-reanimeren verklaring.  Een euthanasieverzoek hoeft een arts niet op te volgen.

Verschillende soorten wilsverklaringen

Er bestaan verschillende wilsverklaringen: Euthanasieverzoek, Behandelverbod, Volmacht en de Niet-reanimerenpenning. U kiest zelf welke wilsverklaringen u opstelt, dit kunt u zelf doen of u kunt gebruik maken van een standaard wilsverklaring. Er zijn verschillende organisaties waar u bij terecht kunt voor een standaard wilsverklaring zoals:

–  wilsverklaringen van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde(NVVE);
–  levenswensverklaring van de Nederlandse Patiëntenvereniging(NPV);
–  zorgverklaring van de Stichting Zorgverklaring;
–  wilsverklaring op thuisarts.nl;
–  niet-reanimerenpenning van Patiëntenfederatie Nederland.

Het is aan te raden om zelf een wilsverklaring op te stellen. Het is dan voor de behandeld arts duidelijker dat het in de verklaring daadwerkelijk om uw wens gaat.

Zelf opstellen van de wilsverklaring

De wilsverklaring mag met de hand geschreven of getypt zijn. Er zijn geen vaste regels hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Beschrijf wel duidelijk wat u wilt, zodat er bij de arts geen twijfel over bestaat. Vermeld ook altijd uw achternaam en voornamen voluit. Aan het eind van het document moet u de datum en uw handtekening zetten.

Geldigheid

Een wilsverklaring, levenstestament, volmacht of penning blijft altijd geldig. Er staat nergens vastgesteld in de wet dat een wilsverklaring na een aantal jaar opnieuw bevestigd dient te worden. Het is wel verstandig om met regelmaat na te gaan of u nog steeds achter uw verklaring staat. Pas desgewenst uw wilsverklaring aan. U dient er zelf voor te zorgen dat de meeste recente versie van uw wilsverklaring bekend is bij uw (huis)arts of zorginstelling.

Levenstestament opmaken

Het kan nuttig zijn een levenstestament te maken naast een wilsverklaring. U benoemt iemand hierin die, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent, zich ontfermt over bijvoorbeeld uw financiën en bezittingen. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert.  U kunt ook praktische zaken hierin opnemen, zoals wie wat erft, de opvang van uw huisdieren, in welk verzorgingstehuis of verpleegtehuis u wilt worden opgenomen en uw wensen betreffende uw uitvaart.

Uitvaartwensen vastleggen

Het kan rust geven wanneer uw uitvaartwensen zijn uitgesproken. Het kan nabestaanden ook troost bieden wanneer zij weten dat zij de laatste wens van hun dierbare kunnen vervullen. Niet alles hoeft tot in details vastgelegd te worden. Het is voor nabestaanden vooral fijn om te weten wat er voor u werkelijk toe doet, zodat zij daarvoor zorg kunnen dragen. Het is verstandig om uw naasten te laten weten waar zij uw wensen kunnen vinden.

U kunt uw wensen vastleggen in het boekje ‘Mijn uitvaartwensen’. Dit digitale boekje kunt kosteloos aanvragen bij Estia Uitvaarten. Of neem contact met mij op voor een, kosteloos en vrijblijvend, persoonlijk gesprek via info@estia-uitvaarten.nl of 06-43877077.

Uitvaartwensen boekje aanvragen bij Estia

Vraag gratis "Mijn uitvaart wensenboekje" aan.

Bewaar “Mijn uitvaartwensen boekje” bij uw belangrijke papieren of zorg dat het digitaal beschikbaar is voor uw nabestaanden. 

Vraag hier nog de gegevens van Estia Uitvaarten aan.

Binnen enkele seconden heeft u deze contactgegevens om digitaal te bewaren of om uit te printen en bij uw papieren toe te voegen.